UNIVERSITAS

Žurnāla Universitas digitālās versijas:

Universitas 112
Universitas 111
Universitas 110
Universitas 109
Universitas 108
Universitas 107
Universitas 106
Universitas 105

Studenšu un studentu korporāciju žurnāls Universitas uzskatāms par vecāko žurnālu latviešu valodā, kas joprojām tiek izdots un 2020.gadā atzīmēs savu 90.gadskārtu. 


Žurnāla pirmsākumi 

Žurnāla vēsture aizsākās 1929.gada decembrī, kad tika ievēlēta laikraksta Universitas pirmā redakcija un par tā galveno redaktoru kļuva Aleksandrs Plensners, lettonus. Pirmais laikraksta Universitas numurs dienas gaismu ieraudzīja 1930.gada rudens semestrī. Turpmāk tas iznāca divas reizes mēnesī, izņemot akadēmiskā gada brīvlaikus, vidēji tika izdoti 17 numuri gadā. Laikraksta nosaukumu Universitas – Visums, kopums, pasaule (universe) ar atvasinājumu vārdam universitāte – ieteica studentu korporācijas Fraternitas Livonica dibinātājs, Latvijas Universitātes filoloģijas doktors un profesors Kārlis Straubergs. 20.gadsimta 30.gados Universitas bija jaunās, akadēmiskās paaudzes, kas piederēja pie korporāciju saimes, sabiedriskās domas veidotājs un dzīvesziņas nostiprinātājs.

Universitas trimdā

Līdz 1940.gadam, kad Universitas, līdzīgi kā pārējos nacionālos laikrakstus, slēdza, tika sagatavoti un izdoti 163 tā numuri. 13 gadus pēc laikraksta slēgšanas, 1954.gadā, tas tika atjaunots ārpus Latvijas un kā žurnāls izdots Štutgartē (Vācijā), vēlāk Ņujorkā (ASV). Trimdā tas iznāca divas reizes gadā un kļuva par lielāko un izplatītāko žurnālu latviešu valodā ar tirāžu 4000–6000 eksemplāri. Universitas bija neatņemama korporāciju darbības sastāvdaļa un, pats galvenais, vienīgā dzīvā saite korporāciju locekļu starpā, kas bija izkaisīti pa visu pasauli. Žurnāls ārzemēs tika izdots līdz 2006.gadam, kad to pārcēla atpakaļ uz Latviju, redakciju daļēji saglabājot arī ārpus Latvijas.

Žurnāls šodien

2014.gadā Latvijā tika izveidota jauna redkolēģija, kuru vadīja P!K! t/l seniors com! Andris Igaunis, frater letticus, un par redaktori kļuva fil! Kaiva Krastiņa, daugaviete. Šodien Universitas ir drukāts medijs korporāciju saimei, kas atspoguļo korporāciju dzīvi un glabā buršu bagāto vēsturi. Tas arī pierāda akadēmisko organizāciju spēku kopīgi (finansiāli un saturiski) izdot savu žurnālu, turot cieņā principus un vērtības, kas valda studentu un studenšu korporācijās. Žurnāls tiek izdots divas reizes gadā (semestru sākumos), iespiests “Jelgavas tipogrāfijā” un izplatīts korporāciju biedriem un akadēmiskajās aprindās. Žurnālu sagatavo Universitas redkolēģija un izdod Studentu korporāciju Prezidiju Konvents (P!K!) un Latvijas Korporāciju apvienība (L!K!A!).

Žurnāla galvenie redaktori:

 • 1930.–1931. Aleksandrs Plensners, lettonus
 • 1931.–1934. Ādolfs Šilde, frater lataviensis
 • 1934.–1935. Edgars Ķiploks, latvus
 • 1935.– Jānis Valbergs, selonus
 • 1935.–1937. Edvīns Mednis, lettonus
 • 1938.–1939. Valentīns Sīrants, lettgalus
 • 1939.–1940. Jānis Sprancis, frater metropolitanus
 • 1954.–1980. Ādolfs Šilde, frater lataviensis
 • 1980.–2006. Gunārs Cimbulis, lettonus
 • 2006.–2012. Māris Ruks
 • 2013.–2018. Kaiva Krastiņa, daugaviete
 • No 2018. – Sandra Grigorjeva, gundega
Žurnāla redkolēģija:

fil! Dmitrijs Trofimovs, frater arctus  fil! Māris Matrevics, frater metropolitanus fil! Inese Tauriņa, dzintra fil! Ance Saulīte, spīdola

Redakcijas kontaktinformācija:
e-pasts: universitas@pk.lv  adrese: Aldaru iela 7, Rīga, LV-1050 Facebook: https://www.facebook.com/zurnalsUniversitas/

Galvenā redaktore:
fil! Sandra Grigorjeva, gundega  Sandra.grigorjeva@gmail.com +371 26369054


 .